MEV Özel Toros Anadolu Lisesi / Hakkımızda

     Özel Toros Lisesi 15 Ağustos 1964 tarihinde Toros Koleji Eğitim ve Öğretim Ticaret Limited Şirketi tarafından “TOROS KOLEJİ” adı ile kurulmuştur.

     Ekim 1964 yılında 3 sınıf, 54 öğrenci ile bugünkü Atatürk evi olan binada öğretime başlayarak kolej, 1975 yılına kadar aynı binada eğitim ve öğretimini sürdürmüş,bu tarihten sonra Zeytinlibahçe Caddesindeki eski Akdeniz Koleji’nin bulunduğu binaya taşınmış ve 1979 yılına kadar bu binada eğitim ve öğretim hizmetine devam etmiştir.

     1979 yılında okul binasının mülk sahibi tarafından tahliye edilmesi ve binanın yıkılması nedeniyle okul kapanma tehlikesi geçirmiştir.Bunun üzerine 9 Mayıs 1979’da  yönetici,öğretmen ve velilerden oluşan 8 kişilik bir teşebbüs heyeti okulu yaşatmak amacıyla Mersin Eğitim Vakfı’nı kurmuştur.

     Vakıf kuruluşu tamamlanınca okulun sahibi bulunan şirket okulu Vakıf’a devretmiştir.Bu arada şimdiki lise bölümünün bulunduğu arsa temin edilerek okul binası inşaatına Vakıf tarafından başlanmış ve kısa sürede inşaat tamamlanarak 23 Nisan 1980’de okul kendi mülkü olan Mersin 45 Evler semtindeki binaya taşınmış ve  eğitim hizmetlerini bu binada sürdürmüştür.

     1995-1996 Öğretim yılında 50. Yıl semtinde 116 dönümlük arazi üzerine kurulu 73 derslikli modern okul binasına taşınmıştır. 8 Yıllık zorunlu eğitime geçiş nedeniyle 50.Yıl kampüsü Özel Toros İlköğretim Okulu olarak düzenlenmiş, Özel Toros Lisesi 1998-1999 öğretim yılında Bahçelievler semtindeki yeni binasına taşınmıştır.

     Halen bu binada eğitim öğretime devam edilmektedir.Özel Toros Lisesi bölgemizin en eski özel okullarından biri olmasının yanında yabancı dille eğitim yapan ilk özel okuldur. Okulumuz 1984’ ten itibaren bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan lise (Anadolu Lisesi) statüsüne geçmiştir. 1996 Yılında da Yabancı Dil Ağırlıklı (Süper Lise) lise bölümüne hizmete açmıştır. Okulumuzun eğitim süresi (Hazırlık süresi dahil) dört yıl, öğretim dili İngilizce’dir. Halen okulumuzda gündüzlü ve yatılı karma eğitim yapılmaktadır.

     Eğitimine bakış açımıza göre; her genç yeteneklerini geliştirme şansına kavuşturulmalıdır. Kaybedilecek bireyin olmaması gerektiği anlayışıyla eğitim öğretim hizmetlerini birebir sürdürme gayretinde olan Özel Toros Lisesi’nde çalışmalar eğitim kalitesini ve verimini arttıracak şekilde okul idare kurulu tarafından planlanır ve her türlü eğitim teknolojisinin kullanılması için olanaklar hazırlanır. Bu planlamalar sonucunda okulumuzdaki dersler Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları, Bilgisayar laboratuvarları, Sinevizyon, Müzik,  Resim ve Edebiyat dersliklerinde en son teknoloji ile donanımlı araç ve gereçlerle uygulamalı olarak yapılır. Kültür Merkezimizde bulunan  tiyatro solunu  devlet opera ve balesi ve  özel tiyatrolar tarafından kullanılabilecek büyüklük ve akustik yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz yeteneklerini sosyal çalışmalarla burada sergileyebilme olanağı bulabilmektedir.

     Gençleri bir üst eğitim programına hazırlarken; yönlendirme çalışmalarının önemini bilerek, gençlerin aileleri ile de iş birliğine girerek onların doğru alanlara odaklanmaları sağlanır. Milli Eğitim Haftalık ders çizelgelerinde belirtildiği gibi öğrencilerin 9. sınıftan itibaren Fen, Türkçe- Matematik, Sosyal Bilimler ve İngilizce alanlarına yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmalar okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde görevli rehber öğretmenimiz tarafından sürdürülmektedir.

E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi
TEMA
Eko Okullar
Toros Üniversitesi
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Beslenme ve Sağlık
Toros Okulları